Archive for the ‘Müsahibələr’ Category

Civil society weakening in Azerbaijan is a threat to democracy

Razi Nurullayev, founder and senior expert with “Region” International Analytical Centre (RIAC)

Razi Nurullayev, founder and senior expert with “Region” International Analytical Centre (RIAC)

Interview of Razi Nurullayev, founder and senior expert with “Region” International Analytical Centre (RIAC) on civil society in Azerbaijan and faced problems for media in Baku, Azerbaijan

Question: How do you evaluate the civil society environment in Azerbaijan? Some NGOs say the situation keeps being very critical and they closed their NGOs. Would you close your organization?

Answer: First, I have to admit that the situation is indeed critical. Already for more than 4-5 months, the NGOs have been living up to stagnation and uncertainty.

Many NGOs have hardships to receive approval letters from the Ministry Of Justice to withdraw grant money from the banks. The NGOs also have trouble to verify the translated grant contracts in notary offices. There are cases, when NGOs had to go to notary offices for days and were rejected verification under different excuses. There are notary offices that spend hours to dig in the contracts to find petty faults in order just to ground their rejection for verification. Some donors, like European Commission have contracts exceeding 100 pages, some contract pages count to around 200. However, the major grant conditions and rules count 4-5 pages. The remaining part of the contracts ae just common for all and usually are about environmental, social and other responsibilities, liabilities, and conditionality. They are not so important for verification. NGOs have to spend 10 to 15 Euro for each page’s translation and from 2-3 Euro for each page’s notary verification. If the same donor has allocated 15 grants to NGOs, why each individual NGO should translate the same text of 150 to 200 pages in different translation offices and verify it in different notary offices, where they find a contact to try to ease the process of verification as usually notary offices reject it. How logical is the process and forcing the NGOs to spend unjustified costs for no reason?

Bank problems is of another priority for concern. There are banks that refuse to open bank accounts for civil society organizations. However, there are banks that they do open and do not create any problems. It turns out that there are no political instructions to banks not to open bank accounts for NGOs. A number of banks in Azerbaijan wish to be more catholic than the Catholics themselves (Azerbaijani proverb). For example, Access Bank refused to open a bank account for “Region” International Analytical Center (RIAC) after it has closed its bank account in Respublika bank, which raised over 80 times the service tariffs for NGOs just to force them to close their bank accounts. All the NGOs closed their bank accounts in this bank. Access bank’s refusal created a lightning effect for me as its slogan was “Your European Bank”. However, it is no longer and its slogan is not justified itself to be so.

Read more »

QHT-lərin dövlət qeydiyyatına alınması şəffaflığı təmin edə bilər

Razi Nurullayev, “Region” Beynəlxalq Analitik Mərkəzin (RBAM) təsisçisi və eksperti

Razi Nurullayev, “Region” Beynəlxalq Analitik Mərkəzin (RBAM) təsisçisi və eksperti

14 Oktyabr 2014

“Qafqazinfo” “Region” Beynəlxalq Analitik Mərkəzin (RBAM) təsisçisi və eksperti Razi Nurullayevin vətəndaş cəmiyyətinin durumu ilə bağlı müsahibəsini təqdim edir:

– Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Bir çox QHT nümayəndələri vəziyyətin çox kritik olduğunu vurğulayır, bəziləri təşkilatlarını bağladıqlarını bəyan edirlər. Təşkilatınızı bağlamaq fikrində deyilsiniz?

– İlk öncə vurğulayım ki, doğrudan da vətəndaş cəmiyyətində vəziyyət ağırdır. Artıq 4-5 aydan artıqdır ki, QHT-lər durğunluq və qeyri-müəyyənlik dövrünü yaşayırlar. Bir çoxları aldıqları qrantlar üçün Ədliyyə Nazirliyindən bildiriş almaqda çətinlik çəkir və ya aldıqları qrant layihələrinin müqavilə sənədlərini tərcümə etdirdikdən sonra Notariat idarələrində təsdiq etdirmək üçün günlərlə ayaq döyməli olurlar. Elə notariatlar var ki, tərcüməni təsdiq etməmək üçün elə arqumentlər gətirirlər ki, elə əhəmiyyətsiz detallara ilişirlər ki, mat-məəttəl qalırsan. Bir də ki, bəzən qrant layihələrinin müqavilə sənədi 100-200 səhifədən çox olur. Bu 200 səhifənin maksimum 5-6 səhifəsi təqdim edilən qrant layihəsinə aid olur. Qalan səhifələr isə bütün QHT-lər üçün ümumidir və əsasən, onların ekoloji məsuliyyəti, davranışı və s. məsələlər barədə olur. Yəni bu bəndlər əhəmiyyətsizdir. QHT-nin hər səhifəni tərcümə etdirmək üçün 10-15 AZN pul xərcləməsi, bununla bərabər hər səhifəsinə görə də notarial təsdiq üçün də 2-3 AZN ödəməsi nə qədər ədalətlidir? Bir donordan 10-15 QHT qrant alıbsa və hər biri üçün bağlanan 150 səhifəlik müqavilənin 4-5 vərəqi əsasdırsa, və qalan 145 səhifəsi hər biri üçün eynidirsə, onların o qrant müqavilələrini ayrı-ayrılıqda tərcümə etdirməsi, ayrı-ayrılıqda təkrar-təkrar notarial təsdiq üçün küllü miqdarda pul xərcləməsi nə qədər məntiqlidir?

Read more »