Archive for October, 2014

New Situation with Civil Society in Azerbaijan – Policy Brief

region logo-Aze“Region” International Analytical Center (RIAC) in partnership with Human Rights and Enlightenment Public Union

 POLICY BRIEF

 23 October 2014

Baku, Azerbaijan

 Who will be the relevant executive authority: Government or NGO Council?

Additions and amendments were made a few times to the Law of the Republic of Azerbaijan “On Grants” and the Law of the Republic of Azerbaijan “On Non Governmental Organizations (public unions and funds) adopted by the National Assembly (Milli Majlis) of the Republic of Azerbaijan in 1998. Amendments to the latter were made on 21st of December in 2009. Amendments to the Law “On Grant” were made on 15th of February in 2013 and 17th of December in 2013.

However, these amendments made an impact on the general process; it did not lead to the reasonable problems in the activity of NGOs, discrimination of foreign donors. Amendments mainly covered financial accountability, prohibition of donation and funds received without contract. But it is not excluded that amendments made to the Law of the Republic of Azerbaijan “On Grants” at the National Assembly of the Republic of Azerbaijan on 17 October 2014, will make troubles for the activities of NGOs. At the same time, this situation will set serious hindrances to the activity of foreign donors. Additions and amendments have already been adopted by the parliament. They will be applied after the approval by the President of the Republic of Azerbaijan. Principal issues in the new additions and amendments are as follows:

Read more »

Vətəndaş cəmiyyətinin yolunda yeni qanun: irəliyə, yoxsa geriyə addım…

Logo“Region” Beynəlxalq Analitik Mərkəz (RBAM) ve İnsan Hüquqları və Maarifçilik İctimai Birliyi vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı yeni situasiyanı analiz edib və təkliflər hazırlayıb

Müvafiq İcra hakimiyyəti kim olacaq: Hökumət, yoxsa QHT Şurası?

1998-ci ildə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi tərəfindən qəbul edilən “Qrant haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununa və “Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa bir neçə dəfə əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. Sonuncuya dəyişikliklər 21 dekabr 2009-cu ildə edilib. “Qrant haqqında” qanuna isə 15 fevral 2013-cü il və 17 dekabr 2013-cü illərdə dəyişikliklər edilib. 

Bu dəyişikliklər ümumi prosesə təsir etsə də, QHT-lərin fəaliyyətində əsaslı problemlərə, xarici donorların diskriminasiyasına səbəb olmamışdır. Dəyişikliklər, əsasən maliyyə hesabatlılığı, müqaviləsiz alınan ianələrin və ya vəsaitlərin qadağan olunmasını nəzərdə tuturdu. Lakin 2014-cü il oktyabr ayının 17-də Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində “Qrant haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa edilən əlavə və dəyişikliklərin QHT-lərin fəaliyyətində problemlər yaradacağı istisna deyil. Bu vəziyyət eyni zamanda xarici donorların da fəaliyyətinə ciddi maneçilik yaradacaq. Artıq Qanuna əlavə və düzəlişlər parlament tərəfindən qəbul edilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təsdiq edildikdən sonra tətbiq olunacaq. Yeni əlavə və dəyişikliklərdəki prinsipial məqamlar bunlardır:

Civil society weakening in Azerbaijan is a threat to democracy

Razi Nurullayev, founder and senior expert with “Region” International Analytical Centre (RIAC)

Razi Nurullayev, founder and senior expert with “Region” International Analytical Centre (RIAC)

Interview of Razi Nurullayev, founder and senior expert with “Region” International Analytical Centre (RIAC) on civil society in Azerbaijan and faced problems for media in Baku, Azerbaijan

Question: How do you evaluate the civil society environment in Azerbaijan? Some NGOs say the situation keeps being very critical and they closed their NGOs. Would you close your organization?

Answer: First, I have to admit that the situation is indeed critical. Already for more than 4-5 months, the NGOs have been living up to stagnation and uncertainty.

Many NGOs have hardships to receive approval letters from the Ministry Of Justice to withdraw grant money from the banks. The NGOs also have trouble to verify the translated grant contracts in notary offices. There are cases, when NGOs had to go to notary offices for days and were rejected verification under different excuses. There are notary offices that spend hours to dig in the contracts to find petty faults in order just to ground their rejection for verification. Some donors, like European Commission have contracts exceeding 100 pages, some contract pages count to around 200. However, the major grant conditions and rules count 4-5 pages. The remaining part of the contracts ae just common for all and usually are about environmental, social and other responsibilities, liabilities, and conditionality. They are not so important for verification. NGOs have to spend 10 to 15 Euro for each page’s translation and from 2-3 Euro for each page’s notary verification. If the same donor has allocated 15 grants to NGOs, why each individual NGO should translate the same text of 150 to 200 pages in different translation offices and verify it in different notary offices, where they find a contact to try to ease the process of verification as usually notary offices reject it. How logical is the process and forcing the NGOs to spend unjustified costs for no reason?

Bank problems is of another priority for concern. There are banks that refuse to open bank accounts for civil society organizations. However, there are banks that they do open and do not create any problems. It turns out that there are no political instructions to banks not to open bank accounts for NGOs. A number of banks in Azerbaijan wish to be more catholic than the Catholics themselves (Azerbaijani proverb). For example, Access Bank refused to open a bank account for “Region” International Analytical Center (RIAC) after it has closed its bank account in Respublika bank, which raised over 80 times the service tariffs for NGOs just to force them to close their bank accounts. All the NGOs closed their bank accounts in this bank. Access bank’s refusal created a lightning effect for me as its slogan was “Your European Bank”. However, it is no longer and its slogan is not justified itself to be so.

Read more »

QHT-lərin dövlət qeydiyyatına alınması şəffaflığı təmin edə bilər

Razi Nurullayev, “Region” Beynəlxalq Analitik Mərkəzin (RBAM) təsisçisi və eksperti

Razi Nurullayev, “Region” Beynəlxalq Analitik Mərkəzin (RBAM) təsisçisi və eksperti

14 Oktyabr 2014

“Qafqazinfo” “Region” Beynəlxalq Analitik Mərkəzin (RBAM) təsisçisi və eksperti Razi Nurullayevin vətəndaş cəmiyyətinin durumu ilə bağlı müsahibəsini təqdim edir:

– Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Bir çox QHT nümayəndələri vəziyyətin çox kritik olduğunu vurğulayır, bəziləri təşkilatlarını bağladıqlarını bəyan edirlər. Təşkilatınızı bağlamaq fikrində deyilsiniz?

– İlk öncə vurğulayım ki, doğrudan da vətəndaş cəmiyyətində vəziyyət ağırdır. Artıq 4-5 aydan artıqdır ki, QHT-lər durğunluq və qeyri-müəyyənlik dövrünü yaşayırlar. Bir çoxları aldıqları qrantlar üçün Ədliyyə Nazirliyindən bildiriş almaqda çətinlik çəkir və ya aldıqları qrant layihələrinin müqavilə sənədlərini tərcümə etdirdikdən sonra Notariat idarələrində təsdiq etdirmək üçün günlərlə ayaq döyməli olurlar. Elə notariatlar var ki, tərcüməni təsdiq etməmək üçün elə arqumentlər gətirirlər ki, elə əhəmiyyətsiz detallara ilişirlər ki, mat-məəttəl qalırsan. Bir də ki, bəzən qrant layihələrinin müqavilə sənədi 100-200 səhifədən çox olur. Bu 200 səhifənin maksimum 5-6 səhifəsi təqdim edilən qrant layihəsinə aid olur. Qalan səhifələr isə bütün QHT-lər üçün ümumidir və əsasən, onların ekoloji məsuliyyəti, davranışı və s. məsələlər barədə olur. Yəni bu bəndlər əhəmiyyətsizdir. QHT-nin hər səhifəni tərcümə etdirmək üçün 10-15 AZN pul xərcləməsi, bununla bərabər hər səhifəsinə görə də notarial təsdiq üçün də 2-3 AZN ödəməsi nə qədər ədalətlidir? Bir donordan 10-15 QHT qrant alıbsa və hər biri üçün bağlanan 150 səhifəlik müqavilənin 4-5 vərəqi əsasdırsa, və qalan 145 səhifəsi hər biri üçün eynidirsə, onların o qrant müqavilələrini ayrı-ayrılıqda tərcümə etdirməsi, ayrı-ayrılıqda təkrar-təkrar notarial təsdiq üçün küllü miqdarda pul xərcləməsi nə qədər məntiqlidir?

Read more »